Et nordnorsk fiskeri-rederi med fokus på bærekraft

14 februar 2024 Eivind Øi

editorial

Et nordnorsk fiskebåtrederi som er lokalisert i Båtsfjord med eget landanlegg. Dette rederiet har som målsetning å bidra til økt aktivitet og positive ringvirkninger langs kysten, samtidig som det leverer alle råvarer i Finnmark. I denne artikkelen skal vi utforske virksomheten og dens betydning for det nordnorske fiskerisamfunnet.

Bærekraft og ansvarlig fiske

Mikal Solhaug AS har et sterkt fokus på bærekraft og ansvarlig fiske. Som en viktig aktør i fiskeriindustrien, har rederiet implementert strenge miljøstandarder og praksiser for å sikre at fiskeriressursene blir forvaltet på en bærekraftig måte. Dette inkluderer blant annet bruk av selektive fiskeredskaper og fangstmetoder for å minimere bifangst og skade på miljøet. Mikal Solhaug AS jobber også aktivt med forsknings- og innovasjonsprosjekter for å identifisere og implementere nye bærekraftige tiltak i fiskevirksomheten.

Fokus på positiv økonomisk utvikling

Mikal Solhaug AS har som målsetning å bidra til økt aktivitet og positive ringvirkninger langs kysten. Gjennom sin virksomhet skapes det arbeidsplasser og verdiskaping i de lokale samfunnene. Rederiet er også engasjert i flere samarbeidsprosjekter med lokale fiskere og leverandører, noe som bidrar til å styrke den lokale økonomien og skape økt verdiskaping. Mikal Solhaug AS har et sterkt samfunnsengasjement og jobber aktivt for å opprettholde en bærekraftig økonomisk utvikling i regionen.

Mikal Solhaug

Kildin: En pålitelig og allsidig fiskebåt

Mikal Solhaug AS eier og driver fartøyet Kildin, som er aktiv i snurrevadfiske og levende fangst av snøkrabbe. Kildin er kjent som en pålitelig og allsidig fiskebåt, som er utstyrt med moderne teknologi og fangstutstyr for å sikre effektive og bærekraftige fiskeoperasjoner. Båten har høy ytelse og pålitelighet, og spiller en viktig rolle i Mikal Solhaug AS’ fiskevirksomhet.

Hvis du ønsker å lære mer om Mikal Solhaug AS og deres bærekraftige fiskevirksomhet, anbefales det å besøke mikalsolhaug.no. På denne nettsiden finner du grundig informasjon om rederiet, deres verdier og bærekraftsinitiativer. Du kan også få innsikt i deres fiskeflåte, inkludert Kildin, og hvordan Mikal Solhaug AS jobber for å opprettholde en bærekraftig fiskeindustri i Nord-Norge.

Besøk nettsiden

Mikal Solhaug AS er et nordnorsk fiskeri-rederi med en dedikasjon til bærekraft og ansvarlig fiske. Gjennom sitt fokus på bærekraft, bidrar rederiet til økt aktivitet og positive ringvirkninger langs kysten. Med deres pålitelige fiskebåt, Kildin, og deres engasjement for bærekraftig utvikling, er Mikal Solhaug AS en viktig aktør i fiskeindustrien. Besøk mikalsolhaug.no for mer informasjon om rederiet og deres arbeid for en bærekraftig fiskeindustri i Nord Norge.

Flere nyheter